Home » Uzstādīšanas pamācība

Uzstādīšanas pamācība:

  1. Notīriet ekrānu ar antistatisku audumu, lai notīrītu putekļus un netīrumus (piem., briļļu tīrāmā drāniņa);
  2. Noņemiet ekrāna aizsargplēvi, velkot plāno aizmugurē esošo aizsargkārtu vietā ar atzīmi “1 Back”;
  3. Uzmanīgi novietojiet ekrāna aizsargplēvi uz ierīces ekrāna, pārliecinoties, ka ekrāna un aizsargplēves malas ir līdzenas;
  4. Ja nepieciešams pabīdiet ar drāniņu aizsargplēvi no ekrāna vidusdaļas uz malām, lai to iztaisnotu un no tās apakšas pazustu gaisa burbuļi;
  5. Ekrāna aizsargplēve ir veiksmīgi uzstādīta uz ierīces.

Clear film protector installation

labipaistev

Matte film protector installation

matt